Maas haven - Delta
Jeugd = toekomst
HOME

Wanneer we de jeugd betrekken bij de haven, veranderen we de toekomst!

Achtergrond informatie
Werken in de haven - zo doe je dat!

> De doelstellingen van Ubuntu zijn samenhang en verbinding. Door iedereen zijn maximale potentie te helpen leren gebruiken, maken we van de haven een mooie en prettige werk en woon plek.

> Hoe doen we dat? We geven kansen aan de jeugd en motiveren jongeren zich verder te ontwikkelen. Zo laten we hun hun eigen creativiteit vinden, dan hun sociale vaardigheden te ontwikkelen door aandacht voor elkaar en onderling communiceren. En als laatste aandacht voor techniek en hard werken!


De haven is een verbindingspoort tussen verschillende landen en culturen, eigenlijk altijd al geweest. Door te leren samenwerken en elkaar te versterken, komen we verder en is er straks werk genoeg voor iedereen.


NB: Elkaar begrijpen, ‘Ubuntu’ is een begrip dat we in het westen verleerd zijn. Het betekend in het Afrikaans zoiets als samenwerken en gelukkig zijn als de ander dat ook is. Elkaar aanvoelen.