Maas haven - Delta
Jeugd = toekomst
HOME

Wanneer we de jeugd betrekken bij de haven, veranderen we de toekomst!

In de haven is er altijd wat te doen..

Een aantal bedrijven in de haven werken samen aan een leukere samenleving. Dit door de jeugd een kans te geven eens een kijkje te komen nemen en een groot jaarlijks evenement!

Het vraagstuk hoe de binnenstad Resilience kan creëren, is voor velen nog een raadsel omdat velen nog in geld denken en daarbij hun creativiteit vergeten. Duidelijk te zien is dat creativiteit steeds meer ruimte krijgt in ‘makers districten’, en ook in het onderwijs is hier gelukkig steeds meer aandacht voor.

Toch zijn we er nog niet, zolang er tegen de jeugd wordt gezegd dat ze nu eens moeten stoppen met hun hobby en eens een ‘echte’ baan moeten gaan vinden… bij een bank gaan werken of zo? Creativiteit is de basis voor creëren en creëren is weer de basis voor iets toevoegen aan de maatschappij. Daarom worden op deze website de praktische beginselen om creativiteit en samenhang, naar elkaar omzien, gepromoot en aangemoedigd.